air_cargo

Dịch vụ vận chuyển bằng đường hàng không của chúng tôi cung cấp cho tất cả khách hàng đầy giải pháp chuẩn của vận chuyển bằng đường hàng không.

Mạng lưới toàn cầu của chúng tôi cung cấp dịch vụ trên toàn thế giới và kiến thức sâu rộng cho khách hàng, ngoài ra chúng tôi vẫn cung cấp dịch vụ cho các cá nhân.

42420797Chúng tôi đã thiết lập hệ thống kết nối nhằm cho phép chúng tôi cung cấp dịch vụ đáng tin cậy cho khách hàng và không có trì truệ, đảm bảo luôn luôn có chỗ cho khách hàng. Dịch vụ vận chuyển hàng không của chúng tôi cung cấp nhiều giải pháp khác nhau nhằm đảm bảo giao hàng đúng hạn. Ngoài ra, tiết kiệm chi phí bằng cách chọn dịch vụ gom hàng lẻ thông qua các chuyến bay của đơn vị vận chuyển tin cậy.

Bên cạnh cung cấp các dịch vụ trực tiếp và chuyển tải, chúng tôi còn có dịch vụ kết hợp bằng đường biển và đường hàng không để mà tiết kiệm chi phí. Với dịch vụ kết hợp, hàng hóa sẽ xuất phát từ khu vực Châu Á đến các quốc gia nước ngoài bằng đường biển và tiếp tục chuyến thứ hai bằng đường hàng không. Trong khi tiết kiệm chi phí đáng kể so với dịch vụ chuyển trực tiếp mà còn tiết kiệm thời gian so với dịch vụ vận chuyển truyền thống bằng đường biển.

Dịch Vụ Cốt Lõi:

  • Dịch vụ giao tư sân bay đến sân bay
  • Dịch vụ giao nhận tận nơi
  • Dịch vụ chuyển phát nhanh có hẹn giờ
  • Dịch vụ hàng hóa nặng
  • Dịch vụ kết hợp hàng biển và hàng không

Dịch Vụ Phát Sinh:

  • Dịch vụ đóng gói
  • Dịch vụ làm chứng từ
  • Dịch vụ bảo hiểm vận chuyển
  • Dịch vụ kho bãi
  • Dịch vụ truy suất