54352453453-1

Vận tải quốc tế bằng đường biển không chỉ sắp xếp một con tàu hợp lý mà còn theo dõi xuyên suốt trong quá trình vận chuyển lô hàng. 

54352453453-24

Công ty vận chuyển KT là một nhà vận chuyển quốc tế hàng đầu có kinh nghiệm vận tải biển, đảm bảo an toàn cho hàng hóa khách hàng. Chúng tôi cung cấp hai dịch vụ là vận chuyển bằng nguyên container (FCL) và gom hàng lẻ (LCL) với nhiều sự lụa cho của đơn vị vận tải. Điều này cho phép sự linh động trong việc đáp ứng nhiều tần suất chuyến tàu, đáp ứng được các phát sinh số lượng với lịch trình phù hợp.

Chúng Tôi luôn theo sát lô hàng của bạn trong suốt quá trình vận chuyển.

 

Chúng tôi cung cấp các dịch vụ vận chuyển bằng đườn biển như sau:

  • Gom hàng xuất khẩu/nhập khẩu bằng đường biển.
  • Dịch vụ vận chuyển kết hợp giữa đường biển và đường hàng không.
  • Dịch vụ giao nhận hàng tận tơi.
  • Vận chuyển bằng hàng lẻ (LCL).
  • Vân chuyển hàng bằng nguyên container (FCL).
  • Dịch vụ kho bãi và giao hàng.
  • Theo doi đơn hàng trên hệ thống.
  • Cung ứng hệ thống theo dõi hàng hóa.
  • Bốc dỡ tại nhà máy.